Over de beursvloer Putten

Bijna iedereen is verbonden aan een (sport)club of vereniging in de eigen plaats. Die sterke maatschappelijke en verbindende rol in elke gemeente is groot, ook in Putten. Beursvloer Putten biedt een geweldig informeel podium waar sociaal maatschappelijke initiatieven een beroep kunnen doen op lokale ondernemers. Tegelijkertijd willen bedrijven graag hun maatschappelijk verantwoord ondernemerschap tonen. Laten zien hoe betrokken ze zijn bij hun eigen gemeente. Hoe mooi is het om dit initiatief – op één dag – samen te brengen op de Beursvloer Putten? Waar verschillende werelden elkaar ontmoeten. Partijen, die elkaar niet zo snel treffen.

En dit is niet alles! De beklonken deals vertegenwoordigen een bepaalde waarde, die notaris Jacqueline Beumer – de Lange officieel vastlegt. De zogenaamde ‘hoekmannen’ ontbreken straks ook niet om als tussenpersoon te zorgen voor het samenbrengen van vraag & aanbod.

Wie zijn de initiatiefnemers?

De sleutel voor nu én de toekomst is samenwerken. De driehoek Overheid, Onderwijs en Ondernemers – de drie O’s – zijn vertegenwoordigd in de organisatie van Beursvloer Putten. Zij hebben tevens zitting in de speciale werkgroep, die nog eens breed is aangevuld met andere lokale partners. 

  • Welzijn Putten
  • Gemeente Putten
  • Onuitputtenlijk Duurzaam
  • Chr. College Groevenbeek Putten (leerlingen krijgen óók een belangrijke rol tijdens de beurs)

Ambassadeurs

Een initiatief krijgt kracht door de inzet van goede ambassadeurs. Mensen, die vol overgave een product óf in dit geval Beursvloer Putten 2019 weten te promoten én vertegenwoordigen. De beursvloer is trots op de ambassadeurs, ofwel iconen die zich tomeloos op maatschappelijke en actieve wijze voor de gemeente Putten inzetten:

  • Ad Blok
  • Ard Kleijer
  • Peter Brink