Gebruikte woorden op de beursvloer

Tijdens de Beursvloer zijn er bepaalde termen die we gebruiken. Mogelijk dat je deze nog niet eerder gehoord hebt. Hieronder zie je deze en lees je ook de betekenis:

  • Match: een afspraak/intentie tussen de aanbiedende en vragende partij. De bevestiging hiervan wordt vastgelegd op een matchformulier. Na afloop neemt de vragende partij het initiatief bij de aanbieder voor een vervolgcontact om de match uit te voeren.
  • Hoekmannen(en -vrouwen): Tijdens de Beursvloer lopen hoekmannen en – vrouwen rond. Zij komen de matchformulieren tussentijds ophalen. Ook leggen zij contacten tussen vragers en aanbieders die elkaar nog niet gevonden hebben.
  • Speaker: Op een centrale plaats tijdens de beursvloer vermeld een speaker de gerealiseerde matches.